A A A

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania "Wpływ mamy więc o siebie i o innych dbamy"

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1030/415/23 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wpływ mamy więc o siebie i o innych dbamy”.

 

Zadanie zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, takich jak:
- warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu radzenia sobie ze stresem, przepracowywania sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji;
- warsztaty dla osób uzależnionych lub współuzależnionych;
- wykłady dotyczące budowania odporności psychicznej;
- ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu;
- warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniem z dietetykiem;
- zorganizowanie wydarzenia pro-zdrowotnego pn.: „Aktywny Przasnysz”, podczas którego będzie można wziąć udział w treningach przeprowadzonych przez zaproszonych trenerów.

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/