A A A

Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadania pn.: „Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 377/391/23 z 13 marca 2023 roku rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy”.

Konkurs został rozstrzygnięty poprzez niedokonanie wyboru realizatora ze względu na niezłożenie ofert na jego realizację.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/