A A A

Rozstrzygnięcie konkursu - Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały multimedialne

Uchwałą nr 1163/245/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały multimedialne”.

Zadanie polega na przygotowaniu scenariusza oraz produkcji i realizacji spotu filmowego dotyczącego profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży.

Realizację zadania powierzono Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy.

Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 20 000 zł.

Lista rankingowa ofert złożonych w ramach konkursu znajduje się w uchwale o rozstrzygnięciu konkursu.

Zaburzenia depresyjne – poważny problem

Każdy z nas przeżywa lepsze oraz gorsze chwile w swoim życiu. Smutek czy zły humor, które towarzyszą nam od czasu do czasu to normalne elementy codziennego życia emocjonalnego. Natomiast, gdy poczucie pustki lub rozpaczy zawładnie naszym życiem, nie będzie nam pozwalało normalnie funkcjonować, to jeden ze znaków, który powinien zaprowadzić nas na drogę poszukiwania pomocy. Ponieważ to może oznaczać depresję, chorobę która dotyka ludzi w różnym wieku.

Obecnie depresja zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Niestety, nieleczone choroby psychiczne mogą nieść za sobą tragiczne skutki, takie jak okaleczanie się lub w ostateczności – zachowania samobójcze, które bardzo często stanowią próbę oderwania się od trudności i sytuacji beznadziejnych.

Temat depresji jest często świadomie ignorowany oraz niekiedy - krytykowany, co zwiększa ryzyko sytuacji, w której osoba z objawami, zamiast szukać pomocy u specjalisty, ukrywa się, co skutkuje późno wykrytą, a przez to trudniejszą do opanowania chorobą, a również nierzadko – męczy się z utajoną depresją do końca życia.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/