A A A

Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych, kampanie prozdrowotne czy aktywizujące osoby starsze – to działania, jakie zrealizuje 35 rad senioralnych z całego województwa. Pomoże w tym samorząd Mazowsza. Łączna wartość wsparcia to niemal 643 tys. zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program „Mazowsze dla seniorów” to jeden z już kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego.

Pomagamy, bo wiemy, że gminom często nie jest łatwo znaleźć środki na dodatkowe działania, takie jak rady senioralne. Mamy nadzieję, że to wsparcie przełoży się na większą aktywność osób starszych w mazowieckich gminach – podkreśla marszałek.

Radni sejmiku przeznaczyli w tym roku po raz pierwszy 1 mln zł na inicjatywy rad senioralnych. W trakcie naboru wpłynęły 43 wnioski. 35 projektów spełniło wymagania formalne oraz merytoryczne i uzyskało wsparcie z budżetu Mazowsza. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych.

Za nami pierwszy nabór

Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku radni zdecydowali o przekazaniu wsparcia na 35 inicjatyw senioralnych – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności i sprawczości seniorów, a także pokazanie samorządom, że rady senioralne mogą być cennym i ważnym elementem każdej gminy – dodaje.

W ramach programu można było zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku mogła złożyć każda z dzielnic. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu. Środki będą wypłacane po realizacji i rozliczeniu inicjatywy, w formie dotacji „z dołu”.

Jak mówi Piotr Kandyba, radny województwa i przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej, gminy otrzymają jeszcze drugą szansę na zdobycie pieniędzy.

W puli została jeszcze część środków z przekazanego miliona, dlatego wkrótce chcemy uruchomić nabór uzupełniający, by rady seniorów z kolejnych gmin mogły otrzymać potrzebne wsparcie – podkreśla.

Czym jest rada seniorów?

Jak podają statystyki z początku 2022 roku, w województwie mazowieckim działa już 61 gminnych rad seniorów. Kolejne są na etapie tworzenia. Rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. W jej skład mogą wejść przedstawiciele osób starszych i działających dla nich organizacji np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Statut i zasady działania rady senioralnej określa rada gminy. Z jednej strony gminna rada seniorów ma reprezentować interesy osób starszych w lokalnej społeczności i pełnić rolę doradczą dla organów gminy, jednak może także organizować własne inicjatywy, wydarzenia i akcje.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/