A A A

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1936/192/20 z 14 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022.

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80 procent uczniów uczestniczących w programie.

Nieustannie upowszechniana wiedza na temat czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz konsekwencji ich działania, a także możliwości zapobiegania lub minimalizacji ich skutków, wpływa na ukształtowanie społecznego poglądu, stawiającego bezpieczeństwo na coraz wyższym poziomie w hierarchii wartości.

W związku z powyższym niezbędne jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa szkoła, która wpływając na rozwój przygotowuje uczniów do sprostania różnym wyzwaniom współczesnego świata, w tym również reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, dbania o bezpieczeństwo własne, poszkodowanych i świadków zdarzenia.

Niniejszy program w swojej konstrukcji jest programem edukacyjno – szkoleniowym, którego celem jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wyposażającym w umiejętności działania w sytuacji trudnej, obniżającym poziom lęku przed wykonywaniem działań ratowniczych oraz dającym uczestnikom poczucie własnej skuteczności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oddziaływanie programu na te elementy zachowania (wiedza, umiejętności, aspekt emocjonalny, poczucie własnej skuteczności) ma przyczynić się do zwiększenia liczby osób, które w razie zaistnienia takiej konieczności, skutecznie udzielą pierwszej pomocy przedmedycznej bowiem zdobyły właściwe umiejętności oraz wykształciły właściwą postawę w sytuacji zagrożenia.

Program polegać będzie na realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przez 2 lata w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r.

Oferty należy składać w terminie od 28 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. Liczy się termin wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej: Hanna Ajdukiewicz tel. (22) 59 79 926, Eliza Śniegocka-Walkiewicz tel. (22) 59 979 914.

Pliki do pobrania:

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/