A A A

„Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII–VIII z województwa mazowieckiego” - rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1798/445/23 z 31 października 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII–VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2023–2024.

Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80% uczniów uczestniczących w programie. Interwencją w programie jest edukacja.

Celem oddziaływania edukacyjnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Grupą docelową będą uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Planowany okres realizacji programu przewidziany został na lata 2023–2024. Na podstawie analizy budżetu województwa mazowieckiego, założono, że szkolenie zostanie przeprowadzone dla około 460 grup, liczących po minimum 25 i maksimum 30 uczniów, a zatem  program obejmie około 13 800 uczniów.

Realizatorami programu zostali:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
  • SPZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
  • Poradnia Rehabilitacji SYNERGIA Anna Markowska w Radomiu

 

Uchwała nr 1798/445/23 z 31 października 2023 r. 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/