A A A

Program w zakresie leczenia podwójnej diagnozy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o realizacji programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

 

Co, gdzie, kiedy ?

W II kwartale 2021 r. ogłoszony zostanie konkurs na wybór realizatorów programu.

W programie będą mogły wziąć udział dwie grupy uczestników:

  1. dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, u których prócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych rozpoznano współistniejące zaburzenia psychiczne. Osoby te przebywają w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) oraz są mieszkańcami województwa mazowieckiego,
  2. rodzice/opiekunowie prawni osób wskazanych w pkt 1.

Celem programu będzie zwiększenie w latach 2021-2023 dostępności do rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych, stanowiącej uzupełnienie podstawowego programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej informacji już wkrótce

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/