A A A

Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - rozstrzygnięcie konkursu

Uchwałą nr 263/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego 22 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego”.

Wybrane zostały następujące podmioty:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
  2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;
  3. Poradnia Rehabilitacji SYNERGIA Anna Markowska;
  4. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie;
  5. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy;
  6. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
  7. Warszawski Szpital dla Dzieci - Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Gratulujemy wybranym realizatorom! Pierwsze zajęcia już wkrótce.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/