A A A

Płocka uczelnia będzie kształcić przyszłych lekarzy

To odpowiedź na ważną potrzebę społeczną zwiększenia dostępności usług lekarskich w Polsce. Kształcić się na kierunku lekarskim będą mogli studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Uczelnia uzyskała pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Zostało ono wydane na podstawie pozytywnej opinii Ministra Zdrowia z 13 lipca 2022 r. Minister Nauki i Edukacji zgodził się na utworzenie nowego kierunku.

Kierunek lekarski ruszy od października 2023 r. To świetna informacja dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją przyszłość wiążą z medycyną – zauważył marszałek Adam Struzik. – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzymała już pozytywną opinię ministra zdrowia w tej sprawie. Serdecznie gratuluję rektorowi uczelni prof. dr hab. n. med. Maciejowi Słodkiemu inicjatywy i determinacji w jej realizacji.

Uczelnia dysponuje bazą noclegową dla przyjezdnych studentów, oferując miejsca w Domu Studenta.

Studia na kierunku lekarskim będą prowadzone w dyscyplinie wiodącej nauki medycznej na poziomie studiów jednolitych magisterskich, profil studiów ogólnoakademicki, forma studiów stacjonarna. Przewidywana liczba studentów na jednym roku: 60 osób.


Lekarze bardzo potrzebni

Niedobory kadrowe w grupie zawodowej lekarzy w polskich podmiotach leczniczych uświadomiła wszystkim pandemia SARS CoV-2. W Polsce występuje jeden z najniższych (2,4) w Unii Europejskiej (3,6) wskaźników zatrudnienia lekarzy. Na niekorzystną sytuację wpływa m.in. struktura wiekowa, emigracja zawodowa oraz nadmierne obciążenie pracą lekarzy. Już w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie podkreślała, że liczba absolwentów kierunków lekarskich jest niewystarczająca. Z kolei raport „Niedobór talentów w branży medycznej” Polskiej Federacji Szpitali i Agencja Pracy Manpower podają, że obecnie 68 proc. szpitali poszukuje lekarzy. Potwierdził to również Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w 2021 r., informując, iż kolejne oddziały są zamykane z powodu braków kadrowych, inne balansują na krawędzi działalności. Z danych z regionu płockiego, wynika, że aktualnie na 1000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza, czyli mniej niż średnio w całym kraju oraz dwukrotnie mniej niż w województwie mazowieckim.


Jakie możliwości ma płocka uczelnia?

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku od 2011 r. prowadzi kształcenie na kierunkach studiów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia). Kierunki te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród abiturientów.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku ma nowoczesną bazę dydaktyczną, która zapewnia możliwość realizacji zajęć w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Posiada dwa Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych. Powstaje kolejny kompleks dydaktyczny, Collegium Medicum, trzykondygnacyjny budynek, m.in. z pracowniami, salami dydaktycznymi, symulacyjnymi: salą wirtualnej rzeczywistości, blokiem operacyjnym (sala operacyjna, sala przygotowawcza, sala operacyjna, sala wybudzeniowa), salą z karetką pogotowia ratunkowego, szpitalnym oddziałem ratunkowym, dwoma sterowniami do tych sal (blisko 2000 m2).

Rozwój Centrum Symulacji Medycznych umożliwi osiągnięcie części efektów uczenia z poziomu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności oraz poszerzy możliwości prowadzenia badań naukowych. Stanowić będzie również dobry obszar współpracy wielodyscyplinarnej z podmiotami zewnętrznymi.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/