A A A

Pierwsza pomoc w Radomiu

Jak prawidłowo postępować w sytuacji zagrożenia i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej? Tajniki wiedzy w tym obszarze poznali uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 i 9 w Radomiu.  

Pierwsza pomoc jest kluczowa podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu, które zdarzają się także w szkołach. Umiejętne udzielenie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej może uratować jej zdrowie, a nawet życie. 

mężczyzna omawia działanie defibrylatora

Źródło: własne

Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w tym obszarze przekazują uczniom ratownicy ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Młodzież uczy się, jak należy postępować w kryzysowych sytuacjach m.in. utraty przytomności, zabezpieczenia złamań, tamowania krwotoków, postępowania w przypadku ataku padaczki lub zasłabnięcia cukrzyków, opatrzenia oparzeń i miejsc odmrożonych itp.  

Ze względu na pandemię zajęcia teoretyczne odbywają się zdalnie za pomocą platformy TEAMS, a praktyczne przeprowadzono stacjonarnie w szkołach. 

Szkolenia przyniosą wymierne efekty. Jak wykazały testy, poziom wiedzy oraz poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wzrosły u blisko 90 proc. uczniów. 

Zajęcia dla młodzieży odbywają się w ramach „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”. Bezpłatne zajęcia potrwają do końca 2022 r. Planowane jest przeszkolenie w tym zakresie ponad 6 500 uczniów z Mazowsza. Program finansowany jest ze środków Województwa Mazowieckiego, a na jego realizację przeznaczone zostało 500 tys. zł. 

dwóch mężczyzn prowadzi wykład nt. udzielania i pomocy, na podłodze leżą fantomy

Źródło: własne

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/