A A A

Otwarcie nowego skrzydła pruszkowskiego szpitala

W ramach unijnego projektu covidowego samorząd Mazowsza przekazał jednostce specjalistyczny sprzęt medyczny o wartości ponad 4 mln zł.

W oficjalnym otwarciu nowo wybudowanego skrzydła szpitala powiatowego w Pruszkowie udział wziął marszałek Adam Struzik. W spotkaniu uczestniczyła też posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek.

„Największym skarbem dla człowieka jest zdrowie” – przekonaliśmy się o tym najlepiej w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego tak istotne są inwestycje ukierunkowane na zapewnianie chorym coraz wyższych standardów opieki medycznej oraz łatwego dostępu do nowoczesnych i skutecznych metod leczenia – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Z uznaniem obserwuję, jak szpital powiatowy w Pruszkowie prężnie się rozwija, modernizuje i rozbudowuje, jak również inwestuje w innowacyjną aparaturę medyczną. Otwarcie nowo wybudowanego skrzydła to wspaniałe ukoronowanie działań władz placówki oraz powiatu, dla których poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców centralnego Mazowsza jest sprawą priorytetową.

W ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego projektu covidowego szpital otrzymał specjalistyczny sprzęt medyczny: tomograf komputerowy, mobilny aparat RTG, aparat do tlenoterapii, pompy infuzyjne, aparaty USG, defibrylatory, a także termometry, ssaki medyczne i środki ochrony indywidualnej. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 4 mln zł.

W nowo wybudowanym pawilonie do dyspozycji pacjentów i personelu oddano nowoczesny blok operacyjny, blok porodowy z salą cięć cesarskich, centralną sterylizatornię, zakład diagnostyki obrazowej oraz pracownię badań endoskopowych (gabinety gastroskopii i kolonoskopii). Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 mln zł.

– Koncepcja budowy i takiego, a nie innego zagospodarowania nowego skrzydła szpitala była przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Sam proces realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia był niezwykle złożony i pełen wyzwań – mówi Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski.

Projekt covidowy

Fundusze pochodzą z projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny województwa mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/