A A A

Otwarcie Katedry Psychiatrii WMCM UKSW

Szpital Nowowiejski w Warszawie otwiera się na studentów UKSW uczących się na kierunkach lekarskim i pielęgniarskim.

Katedra Psychiatrii WMCM UKSW została otwarta w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42. W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę, udział wzięła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w sposób aktywny i rzetelny odniósł się do współpracy z wydziałem lekarskim na UKSW – mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc. – Potraktowaliśmy to jako szansę dla naszych szpitali marszałkowskich. Mając wpływ na jakość kształcenia, mamy nadzieję, że studenci wrócą do naszych placówek. Im lepiej, mądrzej, wykształcimy lekarzy, tym większą będziemy mieć pewność, że zapewnimy naszym szpitalom dobrą medyczną kadrę. Mam nadzieję, że efekty tego dobrego kształcenia będą jak najszybciej widoczne. Bo lepsze kwalifikacje i wykształcenie lekarzy, oznaczają lepszą pomoc, którą mogą nam zaoferować. Jest to kolejne już miejsce na mapie Warszawy, gdzie studenci Collegium Medicum UKSW będą odbywać praktyki. Samorząd Województwa Mazowieckiego regularnie wspiera psychiatrię w regionie. Na termomodernizację, wyposażenie i modernizację pomieszczeń w budynkach przy Dolnej i Nowowiejskiej wydaliśmy w tym roku ponad 6,5 miliona złotych.

Umowę podpisali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW i dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Cezary Kostrzewa.

To dla mnie zaszczyt, że jako dyrektor szpitala mogę podpisać tę umowę. Dziś, gdy tak brakuje psychiatrów, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, możemy otworzyć Katedrę Psychiatrii UKSW. W tym roku na oddziałach dziennych szpitala Nowowiejskiego praktyki odbędą studenci kierunku pielęgniarskiego. Jednocześnie wezmą udział w zajęciach klinicznych i wykładach – mówił dyrekor Cezary Kostrzewa.

W przyszłym roku akademickim, wykłady i praktyki na oddziałach dziennych Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej i całodobowych przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, a także w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Rasztowie, rozpoczną studenci V roku kierunku lekarskiego.

Ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przypominając, że studenci Wydziału Medycznego Collegium Medicum rozpoczynają czwarty rok edukacji, podziękował za to, że Szpital Nowowiejski „otwiera się dla studentów i na studentów”.

Psychiatria, to specjalność nietuzinkowa i wyjątkowa, w której nie ma wystarczającej liczby specjalistów. Jest dla nas wyróżnieniem, że nasi studenci będą pobierać nauki i kształcić się w zakresie psychiatrii klinicznej w Szpitalu Nowowiejskim. Dziękuję Samorządowi Województwa Mazowieckiego za to, że wspiera nas i pomaga docierać do najlepszych referencyjnych ośrodków medycznych w Warszawie – mówił Rektor UKSW.

Zadbać o jakość kształcenia

Dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW dr hab. n. med. Filip Szymański, prof. uczelni, podkreślił, że umowa między UKSW a Szpitalem Nowowiejskim jest długofalowa.

Posłuży ona zarówno naszej uczelni, jak i szpitalowi – powiedział. – To kolejny krok w naszym rozwoju, wielkie święto dla naszego wydziału. Nowo otwarta katedra w referencyjnym szpitalu.

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr n. med. i nauk o zdrowiu Beata Chełstowska podkreśliła, że w czasach, w których „psychiatria jest specjalnością deficytową”, studenci kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego będą mogli uczyć się w ośrodku „specjalizującym się leczeniu i terapii pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychicznym”, co daje gwarancję „najwyższej jakości kształcenia”.

Nauczyć troski o pacjenta

Rektor UKSW powołał na funkcję kierownika nowo otwartej Katedry Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym Collegium Medicum UKSW prof. dr hab. n. med. Annę Zofię Antosik-Wójcińską. Koordynator ds. leczenia w oddziałach dziennych Szpitala Nowowiejskiego, wcześniej ordynator oddziału chorób afektywnych i zastępca kierownika kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii, prof. dr hab. Antosik-Wójcińska, od kilkunastu lat zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych i nastroju, za szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Ma doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziale szpitalnym jak również w poradniach zdrowia psychicznego.

Dziękuję za pokładane we mnie zaufanie. Mam nadzieję, że nie zawiodę – mówiła prof. dr hab. Antosik-Wójcińska. – Zarówno trudne czasy pandemiczne, jak i czas wojny doświadczyły nas jako społeczeństwo. Wciąż zbyt mało jest psychiatrów. Chcemy to zmienić. Nauczyć studentów kierunku medycznego i pielęgniarskiego pracy z pacjentami, którzy wymagają szczególnej troski. Zmienić postrzeganie psychiatrii i problemów psychicznych, przeciwdziałać stygmatyzacji chorych. Chodzi o to, by otrzymali oni jak najwięcej pomocy i wsparcia. A studenci zobaczyli w chorym przede wszystkim człowieka i pracowali z jak największą troską o jego dobro.

 

Źródło ilustracji głównej: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/otwarcie-katedry-psychiatrii-wmcm-uksw

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/