A A A

Ośrodek wsparcia dla seniorów na Bemowie już otwarty

Jest to pierwsza w tej dzielnicy Warszawy placówka w całości przeznaczona dla osób starszych.

Remont ośrodka wsparł – kwotą 1,3 mln zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach swojego autorskiego programu „Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. W otwarciu placówki wzięła udział Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego.

Ogromnie się cieszę, że powstało takie miejsce. Musimy zdawać sobie sprawę, że nasze społeczeństwo się starzeje i seniorów będzie coraz więcej. Dostosowanie ośrodków pomocy społecznej do ich potrzeb jest niezbędnym elementem kompleksowej polityki społecznej, którą prowadzimy jako samorząd województwa – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

Szerokie spektrum działań ośrodka

Seniorzy z Bemowa skorzystają z zajęć aktywizacyjnych, integracyjnych, terapii i rehabilitacji. Powstały już tu m.in.: Klub Seniora dla 120, który będzie funkcjonował od poniedziałku do czwartku, Akademia Seniora rozwijająca zainteresowania i zdolności artystyczne, funkcjonująca w piątki oraz Dzienny dom czyli ośmiogodzinna opieka nad 40 seniorami, którzy, oprócz zajęć aktywizujących i integrujących, będą mogli liczyć na trzy posiłki dziennie.

Na powierzchni 330 m² są sale do prowadzenia zajęć i warsztatów, sala komputerowa, jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia biurowo-socjalne oraz higieniczno-sanitarne.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/