A A A

Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia pod hasłem „Czas na mózg”

Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element promocji zdrowia, stanowi ważne ogniwo w kształtowaniu postaw prozdrowotnych i wychowaniu zdrowego pokolenia.

Organizatorem Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia1 było Województwo Mazowieckie. Gospodarzem w tym roku został Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, a Tematem przewodnim była profilaktyka udarów mózgu, stąd hasło przewodnie tegorocznych zmagań - „Czas na Mózg”.

W Olimpiadzie uczestniczyło 322 uczniów (z III L.O. z oddziałami Dwujęzycznymi z Płocka; II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce; I LO w Ciechanowie; II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach; XL LO im. S. Żeromskiego w Warszawie). W wydarzeniu wzięli udział koordynatorzy, opiekunowie medycznymi, opiekunowie szkolni, dyrektorzy szkół oraz goście.

Uczniowie stojący w rzędzie podczas rozpoczęcia Olimpiady Szkoły Promocji Zdrowia

Żródło zdjecia: własne

Do finału Olimpiady Wiedzy przystąpiło 30 uczniów wybranych podczas eliminacji klasowych w Szkołach Promocji Zdrowia (po 5 uczniów z każdej szkoły). Za przygotowanie młodzieży do Olimpiady Wiedzy byli odpowiedzialni specjaliści z Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarów Mózgu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Pani Wioletta Pawełek (Ordynator) oraz Pani Mariola Krajewska (zastępca Ordynatora).

Rozstrzygnięto również konkurs na prezentację multimedialną pt.: „Jak dbać o mózg”, która w sposób twórczy i kreatywny odnosiła się do hasła tegorocznej olimpiady. Każda Szkoła Promocji Zdrowia zgłosiła do konkursu jedną pracę konkursową. (poniżej znajdziecie przygotowane prezentacje)

Podczas wydarzenia odbyła się konkurencja dotycząca udzielania pierwszej pomocy, w której udział brały drużyny 2 osobowe z każdej szkoły. Konkurencja prowadzona była dla wszystkich szkół w tym samym czasie, z takim samym zadaniem - udzielenie pierwszej pomocy osobie dorosłej, która uległa zadławieniu, co w konsekwencji doprowadziło do nagłego zatrzymania krążenia. Konkurencja oceniana była przez ratowników medycznych ze Stacji Pogotowia Ratunkowego MEDITRANS OSTROŁĘKA.

uczniowie skaczący przez skakankę

Żródło zdjęcia: własne

Odbyły się także 3 konkurencje sportowo-rekreacyjne takie jak: skakanka, strzał do bramki i tor przeszkód. W konkurencjach sportowych wystąpiły drużyny 10 osobowe z każdej Szkoły Promocji Zdrowia.
Dodatkowym elementem wydarzenia był pokaz symulacji medycznej w postaci katastrofy w ruchu lądowym z udziałem służb ratowniczych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

pokaz ratownictwa medycznego

Źródło zdjęcia: własne

Wystąpił Zespół Folklorystyczny KURPIANKA z Kadzidła. Zespół wykonał taniec kurpiowski celem zachęcania młodzieży do kultywowania tradycji regionu kurpiowskiego.
Zwieńczeniem zakończenia olimpiady było odtańczenie przez uczniów biorących udział w olimpiadzie Belgijki.

zespół folklorystyczny Kurpianka

Źródło zdjęcia: własne

W ogólnej klasyfikacji Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia – II edycja

  • I miejsce zajęła Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
  • II miejsce Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Siedlcach,
  • III miejsce Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziorna,
  • IV miejsce Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,
  • V miejsce Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku,
  • VI miejsce Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu.

 

Prezentacje uczniów Szkół Promocji Zdrowia


1 Zadanie realizowane od 2019 roku, finansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania prowadzi Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Źródło zdjęcia głównego: www.canva.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/