A A A

Oddział w lesie, czy las w oddziale?

W otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka odremontowany został Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. 

W uroczystości otwarcia oddziału wzięli udział m.in. wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek, radna województwa mazowieckiego Wioletta Paprocka-Ślusarska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Michał Stelmański, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast.

Pacjentami oddziału są młodzi ludzie w wieku od 15 do 21 roku życia, którzy trafiają do Zagórza z powodu szeroko pojętych zaburzeń emocjonalnych, lękowych oraz adaptacyjnych, uniemożliwiających im realizowanie codziennych zadań, takich jak chodzenie do szkoły czy utrzymywanie kontaktów rówieśniczych. Podczas pobytu pacjenci mają zapewnianą kompleksową opiekę psychiatryczną (farmakologiczną), psychoterapeutyczną (terapię indywidualną, terapię rodzin oraz terapię grupową) i pielęgniarską.

– Żyjemy w czasie pandemii. To okres, kiedy dzieci mają coraz więcej problemów i potrzebują wsparcia. Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego idą w tym kierunku, żeby jak najbardziej pomóc zarówno dzieciom, jak i rodzicom, by mogły normalnie funkcjonować – zaznaczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Jakie prace?

Remont objął prace termomodernizacyjne, budowlane i montażowe 17 pomieszczeń o powierzchni 340 m². Wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne. Pojawiły się nowe podłogi, drzwi i stolarka zewnętrzna. Wnętrza zyskały nowoczesne wyposażenie.

Jak podkreśliła Elżbieta Lanc, profesjonalnie urządzone sale terapeutyczne to bardzo ważny element prowadzonej terapii.

– To nowa jakość, jeśli chodzi o świadczone usługi. Przyjazne tło pomieszczeń w połączeniu z nowoczesnymi metodami terapii stosowanymi przez doświadczonych specjalistów sprawiają, że pacjenci łatwiej dochodzą do zdrowia. Wydaje się, że to nie mury leczą, ale z drugiej strony w takich wnętrzach naprawdę łatwiej udzielać wsparcia. Dodatkowym atutem jest otoczenie pięknego lasu.

Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu była możliwa dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza w kwocie blisko 1,4 mln zł i zaangażowaniu o. Adama Szustaka OP oraz dotacji Fundacji Malak w kwocie 525,8 tys. zł. Koszty własne spółki to 58,4 tys. zł.
Terapia w lesie

Dodatkowym atutem wspomagającym proces leczenia pacjentów psychiatrycznych jest położenie oddziału w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Wartością dodaną terapii dzieci i młodzieży jest nowo otwarta całoroczna ścieżka ekologiczna.

Jak podkreślił Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o. o. pacjenci psychiatryczni do skutecznego wyleczenia potrzebują odpowiedniego otoczenia, zieleni, przyrody.

– Takie warunki zapewniamy w Zagórzu. Oddział po modernizacji został wyposażony w m.in. nowe sale do terapii grupowej, indywidualnej, pokój lekarski. Pacjenci już korzystają ze wszystkich udogodnień stacjonarnych. Jednocześnie mają do dyspozycji ścieżkę edukacyjną, która pozwala po zajęciach wychodzić do lasu i korzystać z walorów przyrody.

Szlak składa się z części utwardzonej biegnącej zalesioną skarpą oraz pomostu dochodzącego do zbiornika wodnego. Na tablicach edukacyjnych wzdłuż kilometrowej trasy znajdziemy ciekawe informacje dotyczące flory i fauny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a także jego walorów historyczno-kulturowych. Terapia lasem wspomaga proces leczenia młodych pacjentów. Przebywanie na łonie natury pomaga się odprężyć i zregenerować zarówno ciało, jak i umysł.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/