A A A

O wsparciu usług społecznych z UE

Marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa Elżbieta Lanc spotkali się w Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej z dyrektorami placówek oferujących pomoc społeczną.

Tematem spotkania było m.in. finansowanie centrów usług społecznych (CUS) w nowej perspektywie unijnej 2021–2027. Na Mazowszu jest 10 takich placówek. Są one nastawione na pomoc mieszkańcom danych społeczności.

Pomoc z UE
Środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza to dla nich ogromna szansa rozwoju. Nowa perspektywa unijna daje wiele możliwości rozwoju usług społecznych. Zachęcam samorządy, także te tworzące CUS-y oraz organizacje pozarządowe do sięgania po środki unijne – powiedział marszałek Adam Struzik.

Nowa perspektywa oferuje wsparcie na utworzenie CUS, którego zadaniem jest zapewnienie realizacji usług społecznych świadczonych w danej społeczności lokalnej. Usługi te powinny dotyczyć min.: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością, a także aktywizacji zawodowej.

4 nowe CUS-y
Dotychczas w ramach funduszy unijnych na Mazowszu powstało 4 CUS-y (w Milanówku, Wiązownie, Żyrardowie i Mszczonowie).

W perspektywie finansowej 2021–2027 wsparcie dla CUS zostało zaplanowane także ze środków krajowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) i projektów dla Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Dzięki tym działaniom gminy otrzymają wsparcie merytoryczne w tworzeniu CUS oraz szkoleniu kadr w tym zakresie.

0x0.jpg

Autor: fot. arch. UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/