A A A

O służbie zdrowia na Mazowszu

Wyzwania stające przed służbą zdrowia były tematem kolejnego spotkania kierowników podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gospodarzem pierwszego po spowodowanej pandemią przerwie spotkania, które odbyło się dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, była członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Poruszane w trakcie obrad tematy dotyczyły m.in. dalszego funkcjonowania sieci szpitali, finansowania psychiatrii dzieci i młodzieży, upowszechniania modelu centrum zdrowia psychicznego, a także wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Przedmiotem dyskusji stała się również analiza projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, przedstawiona przez prezesa Związku Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego Jarosława Rosłona wraz z radcą prawnym mecenas Zofią Staszewską. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska omówiła zasady dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do infekcji wywołanej przez wirusa ospy małpiej.

W obradach wzięli udział także m.in.: dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Terek (który przedstawił stan realizacji przez podmioty lecznicze świadczeń w 2021 r. oraz w I połowie 2022 r.), dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Michał Dzięgielewski oraz dyrektor wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Tomasz Sławatyniec.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/