A A A

O opiece psychiatrycznej na Mazowszu

O dostępie do opieki psychiatrycznej oraz organizacji centrów zdrowia psychicznego dyskutowano podczas spotkania w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.

Obradom przewodniczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W dyskusji wzięli także udział dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii Maria Radziwoń-Zaleska, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Agnieszka Gonczaryk oraz prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele podmiotów leczniczych województwa mazowieckiego udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Centra zwiększają dostępność do psychiatrii
Podczas spotkania omówiono działania pilotażowe związane z organizacją centrów zdrowia psychicznego oraz plany dotyczące tworzenia kolejnych takich miejsc.

Pilotaż trwa od lipca 2018 r. i został przewidziany do końca 2023 r. Ma on przede wszystkim zwiększyć dostępność do psychiatrycznych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnić dorosłym osobom, zamieszkującym na terenie objętym działaniem ośrodka, kompleksowej opieki psychiatrycznej.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami dyskusji.

0x480_1.jpg

Autor: Fot. arch. UMWM

 

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.pl

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/