A A A

O opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Podczas II posiedzenia Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego dyskutowano o opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży na Mazowszu.

Zbigniew Terek, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił aktualny stan reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, która przynosi wyraźne zmiany w opiece psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży.

Reforma zapewni wszystkim dzieciom i młodzieży właściwą opiekę psychiatryczną – mówił dyrektor Zbigniew Terek. – Przede wszystkim ma zapobiec nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych dzięki rozwojowi pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na wszystkich poziomach referencyjnych. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy ze świadczeniodawcami na ośrodki nazywane I stopniem referencyjnym, w których pracowaliby psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Zabezpieczono świadczenia w 35 powiatach i 18 dzielnicach m.st. Warszawy – dodał.

Poziomy referencyjne odpowiadają stopniowi rozwoju choroby – im wyższy stopień referencyjny, tym poważniejsze zaburzenia psychiczne pacjenta. Szczegółowe dane kontaktowe do ośrodków I poziomu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na II poziomie referencyjnym, gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego od 1 lipca 2022 r. działa 11 podmiotów w zakresie CZP dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny ( poradnia + oddział dzienny) oraz 12 podmiotów w zakresie CZP dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego.

Ponadto od 1 lipca 2022 r. na Mazowszu funkcjonują 4 wysokospecjalistyczne całodobowe ośrodki opieki psychiatrycznej III poziomu referencyjnego, w których pomoc znajdą w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. o. o. podczas spotkania opowiedział o działalności ww. podmiotu leczniczego, w którym zostały uruchomione dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi ośrodki na wszystkich trzech poziomach referencyjności.

Szczegółowo omówiono niedawno otwarte centrum pomocy psychiatrycznej dla najmłodszych zlokalizowane w Warszawie przy ul. Koszykowej 79 B. Budynek powstał w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79B na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.”. O jego budowę oraz wyposażenie zadbał samorząd Mazowsza, przeznaczając blisko 27 mln zł z budżetu województwa.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/