A A A

Nowy tomograf dla szpitala w Zwoleniu

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej do szpitala w Zwoleniu trafił nowoczesny tomograf komputerowy.

 W uroczystym oddaniu pracowni wziął udział marszałek Adam Struzik, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak oraz radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

– Powstanie pracowni tomografii komputerowej w szpitalu w Zwoleniu nie byłoby możliwe bez wsparcia UE, które placówka uzyskała dzięki udziałowi w naszym unijnym projekcie. Projekt ten pozwala wyposażać mazowieckie szpitale w odpowiedni sprzęt do walki z covid-19 – powiedział marszałek Adam Struzik.

W ramach unijnego projektu covidowego – polegającego na przygotowaniu mazowieckich szpitali do zapobiegania i walki z COVID-19 – w zwoleńskim szpitalu powstała też specjalistyczna pracownia tomograficzna. Prace budowlane polegały m.in. na montażu przyłącza instalacji elektrycznej, hydraulicznej i przyłącza internetowego. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko 2,9 mln zł.

Do tej pory w ramach projektu, oprócz tomografu, zwoleński szpital otrzymał: mobilny cyfrowy aparat RTG, narzędzie do kompresji klatki piersiowej, kardiomonitor, respirator, pulsoksymetr, ssaki elektryczne oraz środki ochrony indywidualnej.

O projekcie covidowym

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego blisko 415 mln zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny województwa mazowieckiego, a ponad 15 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/