A A A

Nowe możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów w Zakładzie Radioterapii i Medycyny Nuklearnej Siedleckiego Centrum Onkologii

Zakup nowoczesnego wyposażenia zakładu był możliwy dzięki 1,3 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. W spotkaniu wzięły udział członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Zakład Radioterapii zaprezentował nowe wyposażenie zwiększające możliwości leczenia napromienianiem. Jak podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, nowoczesne wyposażenie mazowieckich placówek zdrowia to jeden z priorytetów zarządu województwa. – Rozwój medycyny jest bardzo szybki, dlatego staramy się, aby nasze placówki medyczne były jak najlepiej i najnowocześniej wyposażone. Zakład Radioterapii i Medycyny Nuklearnej, w który dzisiaj jesteśmy, to nowe szanse na leczenie dla pacjentów z Mazowsza.

Ponad 1,3 mln zł z budżetu województwa zostało przeznaczonych na zakup: detektora do pomiarów małych pól z wyposażeniem, matrycy do weryfikacji małych pól do kontroli poprawności realizacji leczenia z zastosowaniem technik stereotaktycznych, komory studzienkowej z wyposażeniem do Pracowni Brachyterapii, a także rozbudowę wykorzystywanego akceleratora TrueBeam o system synchronizacji oddechowej pacjenta Respiratory Gating wraz z opcjami obrazowania dla systemu CBCT umożliwiającego precyzyjne napromienianie zmiany nowotworowej w wybranej fazie oddechowej przy jednoczesnej redukcji dawki na tkanki zdrowe.

Cały sprzęt został już dostarczony i zainstalowany w Zakładzie Radioterapii i służy leczeniu chorych na nowotwory z naszego regionu. – Siedleckie Centrum Onkologii to jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w kraju. Zapewnia chorym leczenie na j najwyższym poziomie – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Prezentowane dzisiaj nowoczesne metody leczenia napromieniowaniem tylko potwierdzają z jak wysokimi standardami mamy do czynienia.

Zakład Medycyny Nuklearnej SCO zajmuje się diagnostyką i terapią różnych schorzeń przy zastosowaniu pierwiastków promieniotwórczych. Ma to zastosowanie w niemal każdej gałęzi medycyny (onkologii, kardiologii, ortopedii, reumatologii, nefrologii, urologii, gastrologii, endokrynologii, neurologii).
Zastosowanie takiej metody diagnostycznej pozwala na ocenę stadium choroby, wybranie odpowiedniej metody leczenia pacjenta, a także na ocenę skuteczności zastosowanej terapii. Badania radioizotopowe są bezpieczne i małoinwazyjne dla pacjenta. Do zobrazowania jakości gromadzenia radiofarmaceutyku w danym narządzie jest wykorzystywana wysokospecjalistyczna aparatura medyczna. Zakład dysponuje najnowocześniejszą aparaturą medyczną tj.: Skaner PET-CT (Biograph mCT-S64 4R firmy Siemens), Gammakamera SPECT-CT (Symbia Intevo 6 firmy Siemens) do badań scyntygraficznych.

Siedleckie Centrum Onkologii to nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek zapewniający kompleksową opiekę nad pacjentem oraz prowadzący nowatorskie badania kliniczne.

W Siedleckim Centrum Onkologii dbamy o pacjenta od momentu przekroczenia przez niego progu naszej placówki. Troszczymy się o jego komfort w obszarach związanych z odpowiednim odżywianiem, rehabilitacją przed leczeniem zabiegowym i po nim oraz wsparciu w sferze psychologicznej, co jest niezmierne ważne w całym procesie leczenia i powrotu do zdrowia – zaznacza Marcin Kulicki, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii jest kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworów. W oparciu o najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną rozpoznawane i określane są w wielodyscyplinarnych zespołach lekarzy specjalistów, optymalne sposoby leczenia. Stosowane terapie skojarzone i spersonalizowane, wykorzystują wspólnie możliwości chemioterapii, radioterapii, chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, to obowiązujący i niepodważalny we współczesnej medycynie standard pozwalający uzyskać wysoką skuteczność leczenia oraz zapewnić wysoką jakość życia chorych.

Pani Marszałek Elżbieta Lanc stoi wraz z innymi ludźmi

Źródło: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/