A A A

Niezwykłe odznaczenie

Marszałek Adam Struzik otrzymał Medal Honorowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku za zasługi dla środowiska lekarskiego.

Gala Medali Honorowych wyróżnia lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przed 50 laty otrzymali dyplom ukończenia akademii medycznej oraz osoby, które zasłużyły się dla środowiska lekarskiego, działając na rzecz podnoszenia standardów opieki medycznej na północnym Mazowszu.

Jestem pełen podziwu i uznania dla wszystkich wyróżnionych, ich bogatej wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i wspaniałych dokonań. Serdecznie im gratuluję i czuję się zaszczycony, że mogę się dziś znaleźć w tak szacownym gronie – mówił marszałek Adam Struzik. – Medal ten to dla mnie szczególnie ważne wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz wspierania podmiotów i służb medycznych na Mazowszu.

Aby pełna poświęcenia praca lekarzy i placówek medycznych mogła przynosić coraz lepsze efekty, niezbędne są wszechstronne i długofalowe działania oraz zakrojone na szeroką skalę inwestycje ukierunkowane na dalszy rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce. Poprawa jakości życia, podnoszenie norm pracy lekarzy i pielęgniarek, jak również jakości leczenia od zawsze jest dla Samorządu Województwa Mazowieckiego kwestią priorytetową. Dlatego samorząd Mazowsza stale inwestuje w rozwój placówek medycznych i nowy sprzęt.


 Medal ten to dla mnie szczególnie ważne wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz wspierania podmiotów i służb medycznych na Mazowszu - mówił marszałek Adam Struzik

Autor: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: Archiwum UMWM

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/