A A A

„Mazowsze dla seniorów 2024”

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” (dalej: Instrument).

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Zadanie zakłada udzielenie powiatom, gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań będących inicjatywą rad seniorów.

Termin składania dokumentów upływa 22 listopada 2023 roku, a wszelkie niezbędne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mazovia.pl, w zakładce Załatw sprawę/Zdrowie i polityka społeczna - Mazowsze dla seniorów [LINK]

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/