A A A

MaKI Mazowieckie Kluby Integracyjne

Mazowsze solidarne z Ukrainą. Obok lekcji języka polskiego i darów humanitarnych ruszają właśnie MaKI – Mazowieckie Kluby Integracyjne.

Projekt realizuje Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy wsparciu finansowym samorządu Mazowsza. Na uczestników programu czekają inspirujące spotkania, adaptacja i harmonizacja międzykulturowa. Zajęcia realizowane w ramach projektu mają wspierać kreatywność i współpracę. Będą także okazją do rozwijania zdolności, pasji, zainteresowań, a przede wszystkim szansą na przywrócenie poczucia bezpieczeństwa. To zajęcia twórcze, które nie mają barier komunikacyjnych, a mają zintegrować najmłodszych.

Mazowsze dla Ukrainy

MaKI to inicjatywa rozpoczynająca realizację projektu „Mazowsze dla Ukrainy” finansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada wsparcie nauczycieli i wychowawców mazowieckich szkół w pracy na rzecz integracji uczniów polskich i ukraińskich poprzez naukę języka polskiego. Zorganizowane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie m.in. MSCDN, OEIiZK, biblioteki pedagogiczne kreatywne spotkania są okazją, by podczas integracji dzieci przełamywały swoją nieśmiałość, budowały zaufanie i naturalnie rozwijały swoje talenty oraz umiejętności językowe.
Siedleckie MaKI

W ramach projektu MaKI – Mazowieckie Kluby Integracyjne Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach wraz Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 28 maja 2022 r. zorganizowały spotkania dla dzieci z Ukrainy. Sześćdziesięcioro dzieci w wieku 8–12 lat z Ukrainy uczestniczyło w ciekawych zajęciach rozwijających z robotyki, matematyki, czytelnictwa, muzyki oraz gier planszowych. Na kolejne spotkania organizatorzy zapraszają w środy w godz. 16.00–18.00.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/