A A A

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej otwarte

Naukowcy z Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tworzą wzorcowy na skalę międzynarodową ośrodek terapii komórkowej.


Każda inwestycja w naukę to inwestycja w lepszą przyszłość i rozwój całego Mazowsza. Środki unijne, dzięki którym mogło powstać laboratorium, są ogromnym wsparciem dla projektów naukowo-badawczych w naszym regionie. Ruszamy właśnie z nową agendą funduszy europejskich i liczę, że dzięki nim będziemy mogli dofinansować kolejne innowacyjne projekty badawcze – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Inwestycja w przyszłość medycyny
Dzięki funduszom unijnym Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) uruchomił nowoczesne Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej. Na inwestycję otrzymał 14 mln zł. Zakupiono aparaturę i wyposażenie do celów badawczo-rozwojowych. Najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny pozwoli WUM na prowadzenie innowacyjnych badań i opracowywanie nowoczesnych technologii medycznych.

Projekt to wspólna inwestycja w nowoczesność. Jesteśmy przekonani, że technologie medyczne tutaj opracowywane będą kończyły się wdrożeniami i wnioskami patentowymi – zaznaczył prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM ma charakter unikatowy. Mniej niż 10 placówek w Europie ma sprzęt laboratoryjny tej klasy. To bardzo udana inwestycja w przyszłość medycyny i technologii w Polsce. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę inwestycyjną z samorządem województwa mazowieckiego – dodał prof. Piotr Pruszczyk, prorektor WUM ds. nauki i transferu technologii.

Otwarcie laboratorium jest zwieńczeniem projektu pn. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Czym jest medycyna regeneracyjna?
To zdolność przywracania utraconej funkcji tkanek lub narządów. Jej podstawowym celem jest opracowanie procedur i produktów komórkowych pozwalających na zastępowanie zniszczonych struktur organizmu. Szereg obecnie prowadzonych badań skupia się na identyfikacji, charakterystyce i izolacji komórek macierzystych z dorosłego organizmu w nadziei, iż komórki te mogą okazać się użyteczne w leczeniu i odnowie dojrzałych, uszkodzonych tkanek na drodze terapii komórkowej lub dzięki aktywacji własnych komórek macierzystych pacjenta.

Zespół naukowców z WUM dokonał odkrycia wczesnych rozwojowo komórek w dorosłych tkankach. Zostały one opisane jako małe komórki przypominające komórki embrionalne (ang. very small embryonic like stem cells, VSELs). Ich obecność została potwierdzona przez niezależne grupy badawcze na świecie.

W laboratorium prowadzimy badania ukierunkowane na optymalizację namnażania i wykorzystania w medycynie klinicznej, zarówno wczesnych rozwojowo komórek macierzystych izolowanych z dorosłych tkanek, jak i komórek odtwarzających uszkodzone tkanki – tłumaczy prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM.

Sektor terapii komórkowych jest obecnie zaangażowany w ponad 2200 badań klinicznych na całym świecie. Rocznie dokonuje się ponad 60 000 przeszczepów komórek macierzystych układu krwiotwórczego w leczeniu chorób onkologicznych oraz hematologicznych. Potencjalne oszczędności uzyskane w wyniku terapii medycyny regeneracyjnej - w samych tylko Stanach Zjednoczonych – w obszarze redukcji kosztów bezpośrednich związanych z chorobami przewlekłymi zostały oszacowane na około 250 mld dolarów rocznie.

 

Źródło zdjęcia głównego: www.pixabay.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/