A A A

Konkurs ofert "Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy"

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy".

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 128/382/23 z 24 stycznia 2023 roku ogłosił konkurs ofert powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy”.


Oferty należy złożyć w terminie od 26 stycznia do 14 lutego 2023 roku do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu.


Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielą telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22-59-79-921, 22-59-79-905.

 

Zadanie zakłada realizację szeregu działań związanych z promocją zdrowego trybu życia bez używania substancji psychoaktywnych, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej jak również działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19, takich jak:
- warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu radzenia sobie ze stresem, przepracowywania sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji;
- warsztaty dla osób uzależnionych lub współuzależnionych;
- wykłady dotyczące budowania odporności psychicznej;
- ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu;
- warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniem z dietetykiem;
- zorganizowanie wydarzenia pro-zdrowotnego pn.: „Aktywny Przasnysz”, podczas którego będzie można wziąć udział w treningach przeprowadzonych przez zaproszonych trenerów.

 

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/