A A A

Konkurs ofert - przeciwdziałanie i wczesne rozpoznawanie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 828/325/22 z 23 maja 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży na lata 2022 – 2023.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych są obecnie dość rozpowszechnionym problemem zdrowotnym w Polsce. Istotnym elementem rozwoju uzależnień jest nagradzający charakter substancji psychoaktywnych (tzw. wzmocnienie pozytywne), prowadzący do wykształcenia się u osoby uzależnionej, potrzeby utrzymania stanu odurzenia. Wg. WHO, ww. uzależnienia klasyfikujemy jako zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Zestawienie cech biologicznych danego organizmu w interakcji z czynnikami środowiskowymi (takimi jak presja środowiska czy rozpowszechnienie określonych zachowań w środowisku bytowania) zwiększa ryzyko wystąpienia uzależnienia.

Wiek jest więc jednym z najsilniejszych czynników odpowiadających za wzrost rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych. Dlatego, zasadnym jest objęcie działaniami profilaktycznymi, populacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w celu zapobieżenia rozpoczęciu korzystania z określonych używek oraz wczesnego rozpoznawania symptomów świadczących o wystąpieniu uzależnienia.

Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży, przeznaczy łącznie kwotę 700 tys. zł (w tym: w 2022 r. – 300 tys. zł, w 2023 r. –
400 tys. zł)
z podziałem na:

  • Zadanie 1. „Edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień” – maksymalne dofinansowanie jednego projektu - 50 tys. zł na rok realizacji zadania.
  • Zadanie 2. „Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień” – maksymalne dofinansowanie jednego projektu - 50 tys. zł na rok realizacji zadania.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu i składania ofert.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Karolina Chabroszewska, tel. (22) 59 79 903; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Karolina Ołubek, tel. (22) 59 79 048, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Ogłoszenie o konkursie

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/