A A A

Konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 616/224/21 z 27 kwietnia 2021 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2021 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 29 kwietnia do 21 maja 2021 r. do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa mazowieckiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

 

Informacje szczegółowe specyfikujące zadanie „Edukacja i promocja zdrowia w zakresie ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji”

Zadania powinny polegać na podjęciu działań wskazanych w art. 2 pkt 2, 3, 5 i 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji tj.:

  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych lub/i
  • promocji zdrowia lub/i
  • rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji lub/i
  • rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Gabriela Pyzik, tel. (22) 59 79 931; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Klaudia Ściseł, tel. (22) 59 79 905, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Załącznik_nr_1_Ogłoszenie_o_konkursie.docx

Załącznik_nr_2_Regulamin_prac_Komisji_Konkursowej.docx

Załącznik_nr_3_Wzór_formularza_ofertowego.docx

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/