A A A

Konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.

Uchwałą nr 151/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.

Oferty można składać od 5 lutego do 26 lutego 2021 r.

 W tegorocznej edycji konkursu przewidziano powierzenie realizacji siedmiu zadań w zakresie:

  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej promocji zdrowia psychicznego;
  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej promocji idei dawstwa i transplantologii;
  • podniesienia poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii;
  • wsparcia i promocji ratownictwa medycznego;
  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki nowotworów złośliwych;
  • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu.

Oferty składane w ramach konkursu powinny dotyczyć szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej, skierowanej do różnych grup wiekowych. Mogą one dotyczyć np. organizacji warsztatów dla seniorów, konferencji dla kadry medycznej, szkoleń e-learnigowych, konkursów dla najmłodszych, przeprowadzenie webinariów czy nagranie krótkiego filmiku promującego zdrowie. Celem tych działań powinna być edukacja zdrowotna oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na problemy zdrowotne i profilaktykę chorób. Katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym a formuła tych wydarzeń może być dowolna. Ważne, aby oferty spełniały główny cel tego konkursu. W związku z pandemią COVID-19 zachęcamy do realizacji zadań przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych lub innych środków łączności.

Na realizację zadań przeznaczono 400 tys. zł. Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego projektu to 25 tys. zł. Realizacja zadania musi zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Dofinansowanie na przedsięwzięcia wskazane w konkursie mogą otrzymać jednostki, które działają w obszarze zdrowia publicznego. Ofertę może złożyć każdy podmiot, którego działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania. Oprócz organizacji pozarządowych, oferty mogą składać m.in. podmioty prowadzące działalność leczniczą oraz inne jednostki i organizacje spełniające wymogi wskazane w ustawie o zdrowiu publicznym. Ofert nie mogą składać osoby fizyczne.

Rola edukacji zdrowotnej

Edukacja zdrowotna jest podstawą w kreowaniu właściwych postaw w zakresie profilaktyki chorób. Odpowiednie nawyki żywieniowe, umiejętności zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym czy systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych mogą przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na otyłość, choroby serca lub zaburzenia depresyjne. W życiu codziennym powinniśmy podejmować decyzje, które przyczynią się do utrzymaniu nas oraz naszych najbliższych w lepszym zdrowiu. Aby podejmować racjonalne decyzje w tym zakresie, powinniśmy najpierw poznać i wdrożyć zdrowe dla nas zasady oraz nawyki. Upowszechnieniu takim zdrowym postawom mogą służyć projekty w ramach tego konkursu.

Uchwała_151_204_21.pdf

Załącznik_nr_1_Ogłoszenie_o_konkursie.pdf

Załącznik_nr_2_Regulamin_prac_Komisji_Konkursowej.pdf

Załącznik_nr_3_Wzór_formularza_ofertowego.docx

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/