A A A

Konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 714/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. ogłosił otwarty konkurs na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021-2023.

Termin składania ofert wyznacza się od 14 maja do 3 czerwca 2021 r. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę w konkursie.

Głównym celem programu jest: uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu korzystających z edukacji zdrowotnej. Szacuje się, że w trakcie jego realizacji ze świadczeń może skorzystać około 5 630 osób.

Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

  • szkolenie dla 300 osób personelu medycznego;
  • działania informacyjno-edukacyjne dla 1 630 osób z populacji ogólnej osób dorosłych;
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla 3 700 osób z populacji:
    • kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lat i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne;
    • mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat.

Planowany okres realizacji programu wynosi trzy lata (2021-2023). Budżet programu został określony w wysokości 1 000 000 zł

Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).
W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Załącznik_nr_1_Ogłoszenie_o_konkursie

Załącznik_nr_2_Regulamin_Prac_Komisji_Konkursowej

Załącznik_nr_3_Wzór_formularza_ofertowego

Program_polityki_zdrowotnej_w_zakresie_profilaktyki_i_wczesnego_wykrywania_osteoporozy.docx

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/