A A A

Konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 321/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.

Oferty można składać od 4 do 25 marca 2021 r.

Niniejszy program stanowi kontynuację „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” Województwa Mazowieckiego realizowanego w latach 2018-2019.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczeń medycznych realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z zastrzeżeniem, że świadczenia medyczne realizuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Celem głównym programu jest uzyskanie do 31 grudnia 2022 r. nie mniejszego niż 90% poziomu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, z planowanej w programie grupy docelowej. Badaniami przesiewowymi w kierunku HCV objęte będą wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, należące do populacji wysokiego ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem tj. spełniające minimum jedno z poniższych warunków:

 • przyjmują dożylne narkotyki,
 • są lub były pozbawione wolności;
 • posiadają tatuaż lub piercing;
 • zostały poddane zabiegom transfuzji krwi lub przeszczepu organów przed rokiem 1990;
 • partnerzy seksualni tych osób są po przebytym zakażeniu HCV lub obecnie są zakażone HCV;
 • są zakażone HIV;
 • mają objawy chorób wątroby;
 • doznały urazu spowodowanego igłą;
 • są migrantami z krajów o wysokiej częstości występowania zakażeń (Europa Środkowo-Wschodnia, Afryka oraz Azja);
 • pracują jako personel medyczny lub w służbach bezpieczeństwa publicznego i były narażone na ekspozycję krwi zakażonej HCV (ukłucie, kontakt przez błony śluzowe);
 • są dziećmi matki zakażonej wirusowym zapaleniem wątroby.

Program zakłada dwa typy interwencji:

1. badanie przesiewowe w kierunku wykrycia HCV składające się z:

 • badania wykrywającego przeciwciała anty-HCV,
 • badania HCV-RNA metodą PCR (w przypadku wyniku dodatniego wykrywającego przeciwciała anty-HCV),

2. edukację zdrowotną wraz z dwukrotnym badaniem wiedzy.

Na realizację programu w latach 2021-2022 Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 800 000 zł.

 

Uchwała nr 321/212/21

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/