A A A

Konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1260/341/22 z 2 sierpnia 2022 r. ogłasza konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2022–2025.

Oferty należy złożyć w terminie od 4 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, wejście A.

W ramach programu wykonywane będą następujące procedury:

  • zapłodnienia pozaustrojowego dla par dotkniętych niepłodnością,
  • mrożenia komórek jajowych uczestniczek, u których z powodu choroby nowotworowej lub innej uszkadzającej płodność należy zastosować terapię gonadotoksyczną.

Oferentem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Oferent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności tj. jest wpisany do rejestru ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji i banków komórek rozrodczych i zarodków prowadzonego przez Ministra Zdrowia.

Dostępność do świadczeń zdrowotnych w ramach programu powinna być zapewniona przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 7 godzin dziennie, w tym co najmniej dwa razy w tygodniu do godziny 18.00 na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych interwencji oraz wymogów dotyczących personelu dostępne są w pełnej treści „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Zapraszamy do składania ofert!

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod nr tel. 22 59 79 939, 22 59 79 914 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 Dokumenty do pobrania:

„Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Formularz ofertowy

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/