A A A

Konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 915/236/21 z 15 czerwca 2021 r. ogłosił konkurs ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 17 czerwca do 2 lipca 2021 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 Głównym celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7% populacji docelowej w latach 2021-2023.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną następujące interwencje:

  • lekarskie badanie kwalifikacyjne,
  • podanie szczepienia.

Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia. Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Realizatorem programu może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Dostępność do świadczeń finansowanych w ramach programu powinna być zapewniona przez realizatora przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez 7 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu do godziny 18.00. Realizator programu musi zapewnić równocześnie możliwość rejestracji telefonicznej lub elektronicznej.

Zapraszamy do składania ofert!

Załącznik_nr_1_Ogłoszenie_o_konkursie_ofert_na_wybór_realizatorów.docx

Załącznik_nr_2_Regulamin_Prac_Komisji_Konkursowej.docx

Załącznik_nr_3_Wzór_formularza_ofertowego.docx

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/