A A A

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu medycyny taktycznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 479/395/23 z 27 marca 2023 ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 roku.

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi. Program pięciogodzinnego szkolenia zakłada następujące zagadnienia:

  1. wprowadzenie do medycyny pola walki,
  2. najczęściej występujące obrażenia,
  3. postępowanie w krwawieniach kończyn,
  4. postępowanie w krwawieniach torsu,
  5. postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej,
  6. uzyskiwanie dostępów doszpikowych,
  7. zabezpieczenie drożności dróg oddechowych,
  8. resuscytacja krążeniowo - oddechowa pacjenta urazowego.

Oferty należy złożyć w terminie od 30 marca do 13 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu.

Dodatkowych informacji udzielą telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 905, 22 59 79 671.

Uchwała

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/