A A A

Konkurs na realizatorów zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023 – 2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 318/388/23 z 27 lutego 2023 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na lata 2023 – 2024.

Rodzaje zadań będących przedmiotem konkursu:

Zadanie nr 1 „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży”

Celem działań podjętych w ramach psychoedukacji skierowanej do dzieci i młodzieży powinno być podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie ze znaczącymi wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, identyfikacja i eksploracja emocji związanych z problemem, zwiększenie odporności na stres oraz rozwój i umacnianie zasobów osobistych. Zadanie powinno zmierzać do podniesienia poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat profilaktyki zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz poprawy umiejętności komunikacji, rozwój kompetencji sprzyjających zdrowiu, w tym sprężystości psychicznej, zmniejszenia stygmatyzacji i lęku wśród młodych osób.

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu w ramach zadania nr 1 wynosić będzie – 150 000 zł, w tym 75 000 zł na 2023 rok oraz 75 000 zł na 2024 rok.

Zadanie 2 „Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży”

Celem działań podjętych w ramach psychoedukacji skierowanej do rodziców/opiekunów powinno być wspieranie więzi między rodzicami/opiekunami i dzieckiem, wzmocnienie poczucia kompetencji rodzicielskiej, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze codziennego funkcjonowania w rodzinie. Działania podjęte w ramach zadania powinny przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy opiekunów na temat ich roli w procesie psychorozwoju dzieci w poszczególnych okresach od narodzin dziecka, przez okres dzieciństwa, po okres dorastania, uwzględniając m.in. rozwój fizyczny i umiejętności motorycznych, rozwój procesów poznawczych i psychicznych oraz zaburzeń występujących w poszczególnych okresach rozwoju dziecka.

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu w ramach zadania nr 2 wynosić będzie – 150 000 zł, w tym 75 000 zł na 2023 rok oraz 75 000 zł na 2024 rok.

Zadanie 3 „Wsparcie i psychoedukacja dzieci przewlekle chorych oraz ich rodzin”

Celem takich działań powinno być podniesienie jakości życia dzieci chorujących przewlekle na choroby nowotworowe, choroby neurologiczne i inne, umożliwienie rodzinie i młodemu pacjentowi rozmowy o emocjach i radzenia sobie ze stresem, które dotyczą trudnej dla nich sytuacji. Ważne będzie stworzenie warunków do odreagowania żalu, smutku i innych emocji związanych ze stanem choroby. Kontakt z rodziną chorego dziecka zazwyczaj zaczyna się od rozmowy z rodzicami. To oni są dla swoich dzieci wzorami radzenia sobie w kryzysowej sytuacji, dlatego ważne jest, aby rozumieli swoje emocje i umieli sobie z nimi radzić.

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu w ramach zadania nr 3 wynosić będzie 100 000 zł, w tym 50 000 zł na 2023 rok oraz 50 000 zł na 2024 rok.

Oferty należy złożyć w terminie od 3 marca do 24 marca 2023 r. r. do godz. 16.00. Liczy się termin wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami tel. (22) 59 79 915 i (22) 59 79 048 raz pod adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/