A A A

Konferencja "Zdrowie zaczyna się w głowie"

Zapraszamy na konferencję "Zdrowie zaczyna się w głowie" organizowaną przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy!

Konferencja odbędzie się 8 października 2021 r. w formie online na Facebook Live.

 „Zdrowie zaczyna się w głowie” to projekt realizowany przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, finansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego promocji zdrowia psychicznego.

Celem projektu jest:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Mazowsza na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych,
  • Edukacja zdrowotna i propagowanie zachowań prozdrowotnych,
  • Problematyka zdrowia psychicznego człowieka, ochrony zdrowia, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  • Rozwój kadr mających styczność z zagrożoną grupą w sposób bezpośredni i pośredni.
  • Młodzieży ze szkół podstawowych (klasa VIII) oraz szkół średnich (klasa I – IV) – do tej grupy skierowana będzie edukacja zdrowotna dotycząca promocji zdrowia psychicznego. Program będzie przeprowadzony przez zespół wykwalifikowanych psychologów w formie prelekcji, dyskusji i wykładów. Przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: zaburzenia depresyjne, uzależnienia, autoagresywne zachowania, uzależnienia behawioralne, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki uważności MINDFULLNES, stygmatyzacja osób chorych psychicznie.
  • Osób pracujących – edukacja zdrowotna dotycząca promocji zdrowia psychicznego. Działania na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas wykładu przedstawione zostaną takie zagadnienia jak: zaburzenia depresyjne, uzależnienia, techniki radzenia sobie ze stresem, elementy treningu uważności i wdzięczności, zespół wypalenia zawodowego jako efekt radzenia sobie ze stresem, psychosomatyka.

Więcej informacji znajduje się na: https://www.facebook.com/events/276404640919281

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/