A A A

Konferencja „Zdrowie psychiczne wyzwaniem XXI wieku” już za nami!

Konferencja „Zdrowie psychiczne wyzwaniem XXI wieku” już za nami. W poniedziałek w Centrum Nauki Kopernik odbyła się pierwsza edycja Mazowieckiego Forum Zdrowia Psychicznego.  Konferencja swoją agendą obejmowała dziewięć prelekcji oraz panel dyskusyjny. Tematyką prelekcji był kryzys psychiczny, który dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również coraz częściej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konferencji mieli szansę zapoznać się z przyczynami, objawami oraz fazami kryzysu psychicznego. Takie informacje mogą być pomocne w wyłapywaniu pierwszych sygnałów ostrzegawczych pojawiającego się kryzysu nie tylko u siebie, ale również u osób bliskich.  Otrzymali również wskazówki jakie działania należy podejmować, aby nie doprowadzać do sytuacji kryzysowych oraz jak sobie radzić w przypadku ich ewentualnego pojawienia się. Należy pamiętać , że połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w życiu dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania lub tuż przed nim, a w przypadku pojawienia się problemów psychicznych u dzieci, psychoedukację i terapię należy kierować również do ich rodziców.

Podczas konferencji zaprezentowano aktualnie obowiązujący model opieki psychiatrycznej i podkreślano szczególną rolę opieki środowiskowej, ważnej nie tylko w procesie leczenia zaburzeń psychicznych, ale również w procesie zdrowienia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym.

Psychiatria środowiskowa to podejście wspierające deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej opierające się na lokalnych, mniejszych ośrodkach pomocy medycznej, pozwalające na zapewnienie pacjentom opieki psychiatrycznej w ich środowisku społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym.

Dużo uwagi poświęcono również roli, jaką w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży odgrywa współpraca szkoły i rodziców. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dziecka od jego poczęcia do osiągnięcia przez dojrzałości, poza tym, że daje wielu rodzicom spełnienie, jest też wyzwaniem, które niesie wiele pytań i wątpliwości. Nie ma bowiem jednego o uniwersalnego przepisu na „wychowanie”, który sprawdzi się zawsze i wszędzie.

Ważnym aspektem związanym ze wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży jest gotowość do współpracy ze specjalistami. Czasami z powodu obawy przed ewentualną diagnozą i poczucia winy związanego z przypisywaniem sobie odpowiedzialności za problemy dziecka, rodzice nie są w stanie przyjmować trudnych informacji o dziecku. Prelegenci zwrócili zatem szczególną uwagę na istotność przeprowadzenia w porę specjalistycznej interwencji, która może przezwyciężyć lub zredukować powstające problemy.

Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć cel i zachęcić biorące udział w wydarzeniu samorządy, do podejmowania działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa mazowieckiego.

Ponad 25% Polaków, czyli ponad 8 mln osób doświadczyło różnych zaburzeń psychicznych. Tylko 16% z nich korzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Zdrowie psychiczne Polaków – badanie EZOP II (IPiN EZOP II, 2021)

 

406282037 17904518636885690 7851341969371397284 n

 400657803 272094378751337 1971400934338359825 n

400663712 1533093584171666 5356494946266509056 n

 400739766 1025970478679562 4953706654629076294 n

 Źródło zdjęć: Archiwum UMWM

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/