A A A

Inauguracja Młodzieżowej Rady w gminie Zbuczyn

W gminie Zbuczyn (powiat siedlecki) rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Gminy. W uroczystości wzięła udział członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

We wrześniu, w szkołach na terenie gminy Zbuczyn przeprowadzono demokratyczne wybory. Uczniowie wybrali 17 radnych do Młodzieżowej Rady Gminy. Rada. Składa się z trzech reprezentantów ze szkoły w Zbuczynie oraz po dwóch ze szkół w: Dziewulach, Krzesku-Królowa Niwa, Borkach-Kosach, Borkach–Wyrkach, Ługach Wielkich, Czuryłach i Izdebkach–Kosnach. Dla radnych przygotowano warsztaty „Jak być radnym?” oraz zaplanowano wizyty studyjne do innych rad młodzieżowych oraz instytucji wojewódzkich.

Młodzi radni już działają

Inauguracyjna Sesja Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn odbyła się 27 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury podczas której wybrano przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady.

Młodzieżowa rada gminy to organ fakultatywny o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Pełni rolę reprezentacji młodzieży na terenie gminy. Ma pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby młodych mieszkańców, w szczególności poprzez wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Zaangażowanie mazowieckiej młodzieży w życie lokalnych samorządów oznacza, że przyszłość naszego regionu nie jest im obojętna. Młodzi radni dzięki swoim działaniom, pomysłom wniosą świeżość, energię i zupełnie inne podejście do wielu tematów. Wsparcie to jest potrzebne także nam, dorosłym. Dzięki temu zyskamy szersze spojrzenie na bieżące sprawy oraz poznamy potrzeby młodszych pokoleń – mówiła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Honorowymi gośćmi podczas pierwszych obrad byli: członek zarządu województwa mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, wójt Gminy Zbuczyn – Hubert Pasiak, proboszcz parafii w Zbuczynie – ks. Sławomir Brodawka, przedstawiciel SOKIAL – Andrzej Rybus-Tołłoczko, rodzice, radni gminy Zbuczyn, przedstawiciele Rady Seniorów, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz opiekunowie i pracownicy Urzędu Gminy Zbuczyn.

Mazowsze dla młodzieży

Na wniosek wójta gminy, rada gminy Zbuczyn podjęła uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej statutu. Środki na działalność młodzieżowej rady pozyskano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”.

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania Młodzieżowych Rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują w 2022 r. powołanie Młodzieżowych Rad.

 

Źródło ilustracji głównej: www.mazovia.pl

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/