A A A

I Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego - zapraszamy

Już 27 listopada 2023 r., w Centrum Nauki Kopernik, odbędzie się organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego I Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego, które poświęcone będzie problemowi kryzysu psychicznego u dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania chcemy zachęcić samorządy do podejmowania działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Naszym celem jest również zwrócenie uwagi na szczególną rolę psychiatrii środowiskowej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Chcemy także przedstawić istotę i znaczenie współpracy szkoły i rodziców w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży.

Kryzys psychiczny (kryzys emocjonalny) to rodzaj reakcji na sytuacje trudne lub traumatyczne, które są najczęściej rezultatem przewlekłego stresu, istotnie zaburzającego funkcjonowanie danej osoby. Reakcja kryzysowa może pojawić się jako odpowiedź na zdarzenie nagłe, wywołane silną reakcją emocjonalną. Trudne i traumatyczne sytuacje, zdarzenia i przeżycia mogą wywołać reakcje kryzysowe.

Życie w ciągłym biegu, konieczność borykania się z różnymi problemami w życiu zawodowym i prywatnym, frustracja, stres, niespełnienie, ograniczenia życiowe spowodowane np. sytuacją finansową lub rodzinną, choroba, brak wsparcia rodziny i przyjaciół oraz sytuacje traumatyczne to jedne z najczęstszych przyczyn kryzysu psychicznego, który może być poprzedzony występowaniem objawów mogących wskazywać na zaburzenia lękowe lub depresję.

Nieleczony kryzys psychiczny może mieć fatalne skutki. Bardzo często przeradza się w apatię, objawiającą się obojętnością na to, co dzieje się dookoła. Apatii tej mogą towarzyszyć zaburzenia lękowe, wycofanie społeczne, wycofanie z życia towarzyskiego. To już pierwszy krok do rozwoju depresji, choroby psychicznej, która wymaga leczenia i która najczęściej pozostaje z nami do końca życia, objawiając się momentami remisji i wyciszeń.

Istotnym elementem konferencji będzie zwrócenie uwagi na ważną rolę psychiatrii środowiskowej w procesie zdrowienia osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Psychiatria środowiskowa to podejście do leczenia psychiatrycznego, w którym przykłada się szczególną wagę do ograniczania leczenia zaburzeń psychicznych w warunkach szpitalnych, do deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej na rzecz tzw. opieki środowiskowej, która opiera się na lokalnych, mniejszych ośrodkach pomocy medycznej (np. zespołach leczenia środowiskowego) i pozwala na zapewnienie pacjentom opieki psychiatrycznej w środowisku społecznym, w tym rodzinnym i zawodowym, w którym na co dzień funkcjonują; psychiatria środowiskowa akcentuje znaczenie podtrzymywania i wspierania zdolności pacjentów do pełnienia ról społecznych właściwych osobom zdrowym; w aspekcie psychoterapeutycznym psychiatria środowiskowa opiera się przede wszystkim na podejściu systemowym.

Konferencja adresowana jest do: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, przedstawicieli podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, mieszkańców województwa mazowieckiego. Udział w niej jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Agenda konferencji

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/