A A A

„Działajmy wspólnie dla zdrowia”

Kolejne realizowane zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zostało ukończone.

W ramach zadania pn. „Działajmy wspólnie dla zdrowia” został zakupiony i wdrożony system informacyjny dla pacjentów i odwiedzających w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Oczekiwanie na wizytę, badanie oraz potrzeba troski o własne zdrowie i swojej rodziny to dobry powód aby wypełnić go edukacją prozdrowotną i poznawaniem nowych treści związanych z utrzymaniem zdrowia oraz profilaktyką.  

Przekazywane treści prozdrowotne dla pacjentów, osób odwiedzających w każdym wieku dotyczą zasad zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz współczesnym zagrożeniom zdrowia jak pandemia COVID-19 czy higieny rąk.

Narzędziami wspierającymi działania edukacyjne są monitory telewizyjne wraz z systemem zarządzania treścią, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk i sprzęt sprawdzający prawidłowe wykonanie dezynfekcji.

monitor telewizyjny wraz z systemem zarządzania treścią oraz , bezdotykowe dozownik do dezynfekcji rąk i sprzęt sprawdzający prawidłowe wykonanie dezynfekcji

Źródło: własne

Dzięki systemowi ekranów możliwe jest również przekazywanie bieżących komunikatów dotyczących realizowanych w szpitalu programów polityki zdrowotnej oraz informacji związanych z działalnością szpitala i oferowanymi usługami.

monitor telewizyjny wraz z systemem zarządzania treścią, infomacja o sfinansowaniu zakupu sprętu z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Źródło: własne

Moda na zdrowie i styl życia nigdy nie przemija, zmieniają się narzędzia przekazywania informacji. Ludzie w coraz większym stopniu chcą przejmować odpowiedzialność za własne zdrowie i zapewnić sobie wyższą jakość życia. Otoczeni nowymi mediami mają coraz większą świadomość w zakresie profilaktyki, ale także w wiarę w sens samodzielnych działań na rzecz zdrowia w dobie pandemii koronawirusa. W obecnych czasach ery cyfrowej propozycja multimedialnego edukacyjnego przekazu jest świetnym rozwiązaniem technologicznym. Wizualny nośnik treści wypiera tradycyjne broszury i plakaty w formie papierowej. Natomiast trening umiejętności praktycznych z użyciem bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu oceniającego pozwala na ćwiczenie prawidłowych nawyków zdrowotnych.

logo Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

 

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/