A A A

Bezpłatne badania mammograficzne

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, przystąpił do programu profilaktyki raka piersi.

Od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. zapraszamy wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 22,9% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe Polek. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Mammografia jest badaniem umożliwiającym wykrycie zmian nowotworowych w największym stopniu.

Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować chorobę są m.in.:

- rak piersi wśród członków rodziny, matka, babka, siostra,
- wczesna pierwsza miesiączka, przed 12 r.ż.,
- późna menopauza, po 55 r.ż.,
- urodzenie dziecka po 35 r.ż.,
- bezdzietność.

Doświadczenie wielu krajów wskazuje, że wczesne rozpoczęcie populacyjnej diagnostyki i leczenia raka piersi może obniżyć umieralność o 20-30%.

Programem objęte są kobiety ubezpieczone, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Programem nie są objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe piersi.

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie.

Szczegółowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30,
lub pod nr telefonu: (22) 47 35 365 lub (22) 47 35 165 lub osobiście w rejestracji Pracowni Radiologii (III piętro).

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/