A A A

Będą uczyć pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion oddział w Płocku otrzymało torbę medyczną PSP-R1 wraz z deską ratowniczą i szynami Kramera.

Sprzęt zakupiony ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazał organizacji marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek oraz dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Agnieszka Sulkowska, która przekazała defibrylator. Będzie on służył mieszkańcom podregionu płockiego.

– Wiemy, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Dlatego pomagamy, przekazując niezawodny sprzęt, który ją umożliwi – podkreśla Adam Struzik.

Sprzęt będzie służył pomocą podczas akcji promujących krwiodawstwo oraz pierwszą pomoc organizowanych przez stowarzyszenie. Najczęściej zespół prezentuje i uczy udzielania pierwszej pomocy w trakcie m.in. festynów i pikników rodzinnych.

Koordynatorem płockiej formacji jest Karol Krajewski, społecznik i urzędnik. – Krew to najpotężniejszy lek, jakim dysponuje medycyna. Nie da się jej sztucznie wyprodukować dlatego jest tak cenna. Przy każdej okazji staramy się zachęcać jak najwięcej osób do dzielenia się nią – wyjaśnia.

Płocki oddział bierze udział w akcjach 4Heros, podczas których można oddać krew. W najbliższym czasie będzie można to zrobić m.in. w:

  • Sierpcu (4, 18 lipca oraz 1 sierpnia);
  • Gostyninie (28 lipca i 25 sierpnia);
  • Słubicach (19 sierpnia).

Zdjęcie grupowe z Marszałkiem


Źródło: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.pl

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/