A A A

50 lat szpitala w Płocku

W uroczystej gali jubileuszowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Na uroczystości obecny też był wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest jedną z największych placówek ochrony zdrowia, które działają na północno-zachodnim Mazowszu. Może się poszczycić długą i bogatą tradycją, ciekawą historią, wspaniałym, stale wzbogacanym dorobkiem, imponującymi sukcesami w walce o ludzkie zdrowie i życie, doskonale wykwalifikowanym personelem medycznym oraz ciągłym rozwojem.

Placówkę postanowiono wybudować na początku lat 60. XX w. W 1969 r. zaczęły funkcjonować dwa pierwsze oddziały – płucny i zakaźny. Jednak cała placówka została oddana do użytku 4 lata później – 9 kwietnia 1973 r.

Od 1998 r. szpital funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Szpital wojewódzki w Płocku istnieje już 50 lat. Prężnie się rozwija, modernizuje, rozbudowuje i doposaża. Właśnie trwają kolejne inwestycje ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego – mówił marszałek Adam Struzik, który w latach 1990–1997 pełnił funkcję dyrektora szpitala w Płocku. – Dzięki nim mieszkańcy Mazowsza będą mogli korzystać z jeszcze szerszego wachlarza świadczeń i otrzymywać pomoc na najwyższym poziomie. Cieszę się, że samorząd Mazowsza może finansować tak potrzebne i wyczekiwane projekty. Nie należy zapominać, że za sukcesem szpitala, przez 50 lat funkcjonowania, stoją przede wszystkim ludzie: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe i pracownicy administracyjni. Dziękuję wam za te wszystkie lata i życzę dalszych sukcesów.

Pro Masovia dla najlepszych
Zasłużonym pracownikom szpitala marszałek Adam Struzik wręczył Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”. Otrzymali je: pielęgniarka koordynująca Marzena Górzyńska, zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Marek Piotr Kiełczewski, lekarz specjalista oddziału neurologicznego Grażyna Aleksandra Lesyng-Pawłowska, lekarz, starszy asystent w zakresie neurologii Małgorzata Magdalena Mądrecka, pielęgniarka oddziałowa Małgorzata Agnieszka Michalska, lekarz dentysta specjalista zakresu stomatologii ogólnej Leokadia Julia Pielaszkiewicz-Kobylska, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Jerzy Pomirski, kierownik Oddziału Wewnętrznego Paweł Staneta.

Marszałek wręczył też 24 dyplomy uznania.

Płocki szpital wizytówką północnego Mazowsza
Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku to czas rozwoju i modernizacji. Dostosowuje się zarówno do potrzeb mieszkańców regionu, jak i nowoczesnych metod diagnostycznych. Szpital wciąż poszerza swoją działalność, rozbudowuje strukturę i modernizuje kolejne oddziały, podnosi jakość oferowanych usług, inwestuje w najnowocześniejszą aparaturę, a także realizuje ważne programy zdrowotne. Wszystko to sprawia, że cieszy się uznaniem i zaufaniem pacjentów, którzy mają tu zapewnioną kompleksową i fachową opiekę.

Ostatnie dwadzieścia pięć lat to rozwój szpitala dzięki środkom finansowym pozyskanym m.in. z Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał z budżetu województwa oraz środków unijnych ponad 244 mln zł na wiele realizowanych na terenie szpitala zadań remontowo-inwestycyjnych.

Do ostatnich przedsięwzięć o dużym znaczeniu należy zaliczyć będące na finiszu rozbudowę i modernizację budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego oraz budowę nowoczesnego ośrodka radioterapii, na którą samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 122,5 mln zł. Inwestycja z pewnością rozpocznie nowy etap w historii placówki. Umożliwi już w tym roku przyjęcie pacjentów z chorobami nowotworowymi i zapewnienie im kompleksowego leczenia, od diagnostyki po rehabilitację. W tym roku rozpocznie się też modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej i oddziałów chirurgii.

Odebranie nagród

Źródło: Archiwum UMWM

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/