A A A

23 mln zł z budżetu województwa na inwestycje w stołecznych placówkach medycznych

Duże wsparcie sejmiku Mazowsza dla siedmiu miejskich placówek medycznych. Aż 23 mln zł pozwolą na zakup sprzętu i wyposażenia, a także niezbędne modernizacje i rozbudowy. Dziś umowy podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i z-ca prezydenta miasta st. Warszawy Renata Kaznowska. Przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego W spotkaniu udział wzięli przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, radni województwa mazowieckiego oraz prezesi i dyrektorzy stołecznych placówek medycznych.

Przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski podkreślił, że środki od samorządu województwa mazowieckiego to istotne wsparcie warszawskich inwestycji w zakresie zdrowia. Dzięki nim poprawi się dostęp do opieki medycznej dla mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza.

Stołeczne placówki medyczne otrzymają pomoc finansową z budżetu województwa w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to kolejne wsparcie skierowane do warszawskich placówek medycznych. – W zeszłym roku pomogliśmy m.in. w budowie drugiego pawilonu medycznego przy ul. Mehoffera, przeznaczyliśmy także środki na jego wyposażenie. Kolejny projekt dotyczył modernizacji i doposażenia szpitala czerniakowskiego. Teraz pomagamy w realizacji aż siedmiu niezwykle ważnych inwestycji. Ich zakres jest różnorodny, ale cel jeden – zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej na najwyższym poziomie.

„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy z realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program wsparcia. Przekazywane w ramach niego środki pomagają w budowie dróg, ośrodków kultury, szkół, przedszkoli, a także w rozbudowie i doposażeniu placówek medycznych.

Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej, zaznacza, że samorząd województwa od wielu lat wspiera warszawską ochronę zdrowia. – Niestety rząd stosuje retorykę mówiącą o tym, że Warszawa jest najbogatszą gminą w Polsce i nie wymaga wsparcia. A zapomina o tym, że bardzo wielu mieszkańców całego Mazowsza i całego kraju korzysta z usług publicznych właśnie na terenie Warszawy. Tym samym pozostawianie samorządu warszawskiego samego z tymi problemami może zaowocować ograniczeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. I tym działaniom rządu swymi wielomilionowymi dotacjami samorząd Mazowsza chce przeciwdziałać.

W tym roku wsparcie z budżetu województwa pomoże w doposażeniu i rozbudowie placówek medycznych miasta st. Warszawy. W sumie 7 stołecznych projektów otrzyma aż 23 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Dotyczą one rozbudowy i zakupu sprzętu dla Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” sp. z o.o., Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o., Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.; Szpitala Południowego sp. z o.o., Centrum Medycznego „Żelazna”. Jeden z projektów dotyczy budowy nowej przychodni w dzielnicy Bielany.

Ze wsparcia, które samorząd województwa mazowieckiego przekazuje miejskim podmiotom leczniczym, korzystają mieszkańcy Warszawy na każdym etapie swojego życia – te pieniądze przeznaczamy na jeszcze lepszą jakość opieki położniczej, noworodkowej, pediatrycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej, onkologicznej oraz długoterminowej. Tym razem łączna wartość środków przekazanych przez władze Mazowsza to 23 mln zł, które trafią do 7 miejskich placówek leczniczych. Dzięki temu, zmodernizujemy oraz wyposażamy nasze szpitale w dodatkowy nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy.

Dofinansowane otrzymały poniższe projekty.

 

Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie
W dzielnicy Bielany powstanie nowa przychodnia. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, który jest odpowiedzialny za tę inwestycję, uzyskał już pozytywną opinię wojewody, opracował dokumentację projektowo-kosztorysową i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych. W efekcie ma powstać 4-kondygnacyjny budynek o powierzchni 3 870 m2, w którym swoją siedzibę będą miały POZ dla dorosłych, POZ dla dzieci chorych i zdrowych, zakład rehabilitacji leczniczej, poradnie specjalistyczne, w tym m.in. ginekologiczna i zdrowia psychicznego. Znajdą się tam również pomieszczenia administracyjno-techniczne. Projekt zakłada także zakup pierwszego wyposażenia, m.in.: regałów, lady rejestracji, luster, pochwytów, siedziska pod natrysk oraz stacji uzdatniania wody. Wartość inwestycji została oszacowana na 30 mln zł, z czego 4 mln zł to środki samorządu województwa mazowieckiego.

 

Modernizacja i przygotowanie do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim
W województwie mazowieckim rocznie hospitalizowanych jest ok. 10 tys. pacjentów z udarem mózgu. W ramach leczenia wykonywanych jest ok. 300 trombektomii i 1700 tromboliz rocznie. Zdecydowana większość pacjentów, którzy doznają udaru mózgu, to osoby starsze – średnia wieku to 60 lat. Niestety, coraz częściej do oddziałów udarowych trafiają także młode osoby w wieku od 20 do 40 lat. Inwestycja obejmie przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala czerniakowskiego o powierzchni ok. 400 m2 zlokalizowanych na II piętrze budynku D w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Neurologii. W ramach pododdziału udarowego powstanie pracownia angiografii, sala intensywnego nadzoru, pomieszczenia przygotowawcze, śluzy personelu i pacjenta. Zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna, w tym m.in. angiograf, łóżka intensywnej opieki, respirator oraz kardiomonitory z centralą. Wartość inwestycji szacowana jest na 7 mln zł. Na jej realizację władze Mazowsza przeznaczyły 4 mln zł.

 

Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego
Szpital Grochowski sp. z o.o. prowadzi profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację pacjentów, w tym świadczenia onkologiczne. Realizuje „Szybką ścieżkę pacjenta – karta DILO” w ramach sieci onkologicznej. Aby realizować nowe umowy placówka potrzebuje dodatkowego sprzętu i odpowiedniego zaplecza technicznego. Dzięki wsparciu samorządu województwa szpital zakupi nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, w tym mobilny aparat RTG, 10 respiratorów, 2 aparaty do znieczuleń, aparat do ultrasonografii endoskopowej (EUS), aparat ultrasonograficzny wielofunkcyjny oraz zestaw narzędzi laparoskopowych z torem wizyjnym. Możliwe będzie także dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowej. Wartość inwestycji to 4 mln zł, z czego 2,4 mln zł przekaże samorząd województwa mazowieckiego.

 

Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”
Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych pacjentów i informacji medycznych, rozszerzenie obszaru działania w zakresie usług medycznych, optymalizacja kosztów utrzymania placówki w obszarze zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz medyczną.

Inwestycja obejmie zakup i rozszerzenie niezbędnych licencji serwerowych, zakup systemu radiologicznego klasy RIS wraz z serwerem PACS, punktów dostępowych bezprzewodowych wraz z rozbudową instalacji sieci LAN, a także komputerów i drukarek sieciowych. Jej realizacja umożliwi wprowadzenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa sieciowego i oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną, rozbudowę funkcjonalności centrali telefonicznej o integrację z oprogramowaniem HIS oraz uruchomienie dodatkowych punktów dostępowych sieci WiFi. Obejmie także modernizację systemu telewizji przemysłowej CCTV. Wartość projektu to 5,3 mln zł, z czego 3,1 mln zł wyniesie wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowy na rozwój informatyzacji i bezpieczeństwa cyfrowego wraz z dostosowaniem infrastruktury teleinformatycznej i systemowej to ważny krok w dążeniu do doskonalenia i optymalizacji usług medycznych, jakie spółka oferuje naszej społeczności – mówi Izabela Marcewicz-Jendrysik, Prezes Zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o. I dodaje – W ramach podpisanej umowy, centrum otrzyma wsparcie na kwotę ponad 5 mln zł, z czego blisko 60% finansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a pozostałą część stanowi wkład miasta stołecznego Warszawy. Dzięki dotacji zostaną wdrożone zaawansowane rozwiązania zabezpieczające, które będą chronić dane medyczne oraz infrastrukturę teleinformatyczną przed zagrożeniami zewnętrznymi, zapewniając jednocześnie optymalizację realizacji procesów udzielania świadczeń zdrowotnych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom za wsparcie i współpracę.

 

Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne szpitala im. Świętej Rodziny
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jest jednym z dwóch największych ośrodków położniczych w Warszawie. Placówka zapewnia profesjonalne leczenie noworodków. Dzięki zapleczu sprzętowemu mogą tu być leczone wcześniaki z bardzo małą masą ciała (VLBW), noworodki z ciąż patologicznych, z powikłaniami okołoporodowymi, niewydolne oddechowo oraz wymagające całkowitego żywienia pozajelitowego. Z kolei Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcji Piersi Szpitala stał się wiodącym na Mazowszu ośrodkiem w leczeniu pacjentek z chorobami onkologicznymi raka piersi, raka macicy i raka tarczycy. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie jest także miejscem, gdzie rozwijać można unikalny na skalę kraju ośrodek dedykowany szczególnej grupie pacjentek, jakim są kobiety chorujące na nowotwór złośliwy w ciąży.

Celem wspartego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu jest doposażenie szpitala i rozbudowa systemów informatycznych. Placówka zakupi niezbędny sprzęt i wyposażenie medyczne, w tym m.in.: inkubatory, respiratory, pompy medyczne, kardiomonitory, ultrasonograf, lampy do fototerapii, aparat do hipotermii leczniczej, aparat aEEG oraz rozbuduje systemy informatyczne szpitala. Wartość inwestycji to 6,5 mln zł, z czego wsparcie z budżetu województwa stanowić będzie 3,9 mln zł.

 

Modernizacja Centrum Medycznego „Żelazna”
Celem prac jest zwiększenie dostępności architektonicznej pomieszczeń dla pacjentek ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie właściwych standardów higienicznych oraz wdrożenie rozwiązań ograniczających energochłonność budynku. Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, pracownikom i osobom przebywającym w budynkach szpitala, niezbędna jest również modernizacja sygnalizatorów akustycznych, montaż dodatkowych czujek dymu oraz modernizacja systemu wizualizacji sygnalizacji pożaru wraz z montażem systemu informacyjno-nawigacyjnego. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację oddziału położniczego o powierzchni 300 m2 oraz poprawę bezpieczeństwa pożarowego Centrum Medycznego „Żelazna” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oddział zostanie wyposażony m.in. w panele nadłóżkowe, cyfrową instalację przyzywową i sprzęt niezbędny do pielęgnacji noworodków. Koszt zadania to 2,7 mln zł, z czego 1,6 mln zł to wsparcie samorządu Mazowsza.

 

Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego
W celu pełnego wykorzystania posiadanej infrastruktury Warszawskiego Szpitala Południowego niezbędne jest wyposażenie pomieszczeń medycznych w specjalistyczny sprzęt i narzędzia medyczne. W Warszawskim Szpitalu Południowym jest siedem sal operacyjnych oraz sala cięć cesarskich. Szpital posiada drugi stopień referencyjności. W ramach placówki funkcjonują m.in. blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy, a także oddział neonatologii. Wsparcie samorządu województwa pozwoli na zakup narzędzi i sprzętu medycznego do realizacji świadczeń medycznych w zakresie chirurgii, ortopedii i położnictwa, w tym m.in.: zestawu laparoskopowego, napędów ortopedycznych, napędów neurochirurgicznych, narzędzi operacyjnych, narzędzi do kręgosłupa lędźwiowego, protezy biodra, zestawu haków i rozwieraczy, narzędzi do laparotomii ginekologicznej i cesarskich cięć, zestawów retraktorów, narzędzi do wyrostka, przepukliny, naczyniówki, a także narzędzia do laparotomii. Wartość inwestycji to 6,7 mln zł, z czego 4 mln zł to wsparcie z budżetu województwa.

 

7 miejskich szpitali ze wsparciem unijnym – COVID19
Od początku pandemii samorząd Mazowsza wspiera miejskie szpitale w walce z COVID-19 w ramach unijnego projektu covidowego. Jego partnerami jest aż 75 podmiotów, w tym szpitale miejskie, rządowe, wojewódzkie, a także stacje pogotowia ratunkowego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk obecnie jest to jeden z największych projektów zdrowotnych. – To właśnie dzięki wsparciu unijnemu udało się zakupić aparaturę medyczną, środki ochrony osobistej, a także przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Tylko do szpitali stołecznych trafiło blisko 450 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz ponad 3 mln sztuk środków ochrony osobistej. Na tym nie koniec. Dobra informacja jest taka, że projekt zostanie zwiększony o kolejnych niemalże 100 mln zł, z czego 78,5 mln zł to środki unijne a 18,9 mln zł pochodzi z budżetu Państwa – zaznacza wicemarszałek.

W ramach realizacji projektu do wszystkich parterów trafiło już: 3,4 tys. sztuk aparatury medycznej i ponad 47,3 tys. wyposażenia, w tym: 26 tomografów komputerowych, 22 stacjonarne aparaty RTG, 73 mobilne aparaty cyfrowe RTG, 478 kardiomonitorów, 154 respiratory, 285 defibrylatorów z wyposażeniem, 233 specjalistyczne łóżka dla oddziałów intensywnej terapii, 85 aparatów USG, 693 urządzenia do wysokoprzepływowej wentylacji, 651 urządzeń do dezynfekcji, 860 pomp infuzyjnych, 187 wideolaryngoskopów z wyposażeniem, 42 aparaty do znieczulenia oraz 21 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała, a także ponad 38 mln sztuk środków ochrony osobistej. Ponadto zakupionych zostało 91 ambulansów oraz 5 busów do przewozu osób zakażonych.

W projekcie uczestniczy 7 szpitali podległych miastu stołecznemu Warszawie, do których trafiło ponad 41 mln zł na zakup sprzętu i niezbędne remonty. Są to: Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” sp. z o.o., Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o., Szpital Czerniakowski sp. z o.o.; Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o., Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Szpital Południowy sp. z o.o.

W ramach otrzymanego wsparcia do tych placówek trafiło m.in. 270 sztuk aparatury medycznej (m.in. aparaty do znieczulenia, tory wizyjne, pompy infuzyjne, aparaty USG, aparaty do wentylacji wysokoprzełykowej, defibrylatory i kardiomonitory), 174 sztuki wyposażenia (m.in. bronchoskopy jednorazowe, łóżka do intensywnego nadzoru, ssaki medyczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, reduktory na butle i termometry), ponad 3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 30 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

 

Źródło ilustracji głównej: www.pixabay.com

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/