Promocja zdrowia psychicznego

Profilaktyka chorób i edukacja zdrowotna

Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

Cyklicznie organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konferencje i spotkania, których ideą jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców regionu. Jest to doskonała okazja dla specjalistów z różnych dziedzin do wymiany doświadczeń i poglądów oraz poszerzania wiedzy.

Słownik Zdrowego Mazowsza - logo z napisem i książką